SEE WHAT WE HAVE BEEN UP TO

Честит празник!
03.03.2018 - 2 years ago
Честит празник!
03.03.2018 - 2 years ago

В деня на Освобождението ви представяме първи епизод от новия социално-демографски проект Ко-Варна. Своеобразен опит за портрет на града, времето и културните ценности, показани през погледа на прогресивни и стойностни според нас личности. Основната цел на формата е да капсулира последните частици надежда на настоящето и да ги запази за бъдещето поколение. Поколение, което се надяваме да живее по-смислено и достойно. Честит празник!